Parochie / Kerk

100 jaar Parochie StalDe parochie H. Gerardus Majella Stal werd opgericht bij koninklijk besluit van 14 november 1908.

De eerste - neoromaanse - kerk werd gebouwd in 1909-1910. Zij werd op 17 oktober 1910 ingewijd door Mgr. Rutten, bisschop van Luik.
Deze kerk werd ingevolge de opgelopen mijnschade in 1976 buiten gebruik gesteld en in 1982 gesloopt.

Aan de andere kant van de Heerbaan werd in 1974-1976 de huidige kerk gebouwd. Zij werd op 11 december 1976 ingewijd door Mgr. Heuschen, bisschop van Hasselt.

Op 14 november 2008 vierde de parochie dus haar 100-jarig bestaan.