Vzw Parochiale werken

De vzw Parochiale Werken werd opgericht op 15 juni 1989 door de toenmalige pastoor Frans Hermans en diaken Miel Schaeken, en bekommert zich om het onderhoud en de herstelling van de parochiale gebouwen:

 • ontmoetingshuis "Den Tris" (de vroegere school van Onder-Stal)
 • het postgebouw (momenteel is hier alleen het appartement in gebruik op de eerste verdieping)
 • het schoolhuis (in gebruik door de school)
 • de parochiezaal met kleuterklassen
 • enkele stukken grond in Boven-Stal en achter het kerkhof

Er werd voor deze gebouwen een bruikleenovereenkomst gesloten met de vzw Dekenale Werken in december 1989. In 2007 kreeg de Picardschool het schoolhuis onder haar beheer en in 2008 kreeg de vzw de parochiezaal met kleuterklassen en het ontmoetingshuis Den Tris in erfpacht. De rest bleef onder de bestaande bruikleenovereenkomst.

Vanaf het beginjaar konden al heel wat projecten afgewerkt worden, mede dankzij de tomeloze inzet van heel wat vrijwilligers:

Den Tris - verbouwing 2007

 • het gewone dagelijkse onderhoud van de parochiale gebouwen
 • jaarlijkse organisatie van de parochiefeesten (laatste weekend van juni)
 • opsmuk parochiezaal, bouw van de cafetaria en volledige renovatie van de keuken, incl. uitrusting
 • sponsoring van een aantal projecten aan de school
 • verbouwingen aan Den Tris
  (om tegemoet te komen aan de wettelijke normen voor uitbating en de organisatie van een bivakhuis)
 • renovatie van de kleuterklassen (de grootste investering tot nu toe !)
 • nieuwe douches aan Den Tris
 • verven en isoleren van de parochiezaal

Sommige projecten werden gerealiseerd met subsidies van de provincie Limburg en later Toerisme Vlaanderen.
In augustus 2010 wordt het volgende project opgestart: het vernieuwen van het dak van de parochiezaal. Deze zal nl. terug in de oorspronkelijke staat hersteld worden (zonder de bovenverdieping dus).

De bron van inkomsten voor al deze projecten bestaat uit drie luiken:

 • de jaarlijks bezoekende bivakkers in de parochiezaal en Den Tris vormen de grootste bron van inkomsten
 • de huuropbrengst van het appartement boven de post en de jaarlijkse gebruiksvergoeding van de school voor de kleuterklassen en de parochiezaal
 • het jaarlijks parochiefeest met de hulp van de parochiale verenigingen

Dank aan al de gewezen en huidige leden van de vzw voor hun jarenlange inzet, en uiteraard ook aan de talloze vrijwilligers die door hun volhardende en vooral kosteloze inzet Stal hebben gemaakt tot wat het nu is: een unieke parochie met mooie gebouwen waarvan de ganse parochiegemeenschap gebruik kan maken.

Leden van de vzw Parochiale Werken

Dagelijks bestuur:

 • Voorzitter: Monique Frederix
 • Penningmeester en verantwoordelijke parochiezaal: Julien Hannes
 • Secretaris: Luc Ceunen

Leden van de algemene vergadering:

 • Verantwoordelijke bivakkers parochiezaal: Marcel Cuypers
 • Verantwoordelijke Den Tris: Jos Meukens
 • Leden: René Henderickx, Bart Houtmeyers
Bestuur VZW Parochiale Werken
achteraan vlnr: Jos Meukens, Monique Frederix, Tjeu Neyens, Julien Hannes, Marcel Cuypers
vooraan vlnr: Luc Ceunen, Bart Houtmeyers, Miel Schaeken, René Henderickx, Toon Thybergin