Parochieteam

Het parochieteam is een parochiale stuurgroep aan wie mede de uitoefening is toevertrouwd van de pastorale zorg voor de parochie. Samen met en onder leiding van de pastoor dragen deze gelovige mensen de verantwoordelijkheid voor alles wat een parochie aan zending en taken heeft, ten dienste van het gelovige leven van de parochianen en van de wereld.

Het parochieteam vergadert één keer per maand. Agendapunten zijn o.a. problemen i.v.m. liturgische vieringen, catechese, welzijnszorg, advent, vasten, solidariteitsmaaltijd, broederlijk delen, organisatie herabonnering Kerk en Leven,...De parochieraad kan hiervoor rekenen op de steun van de verschillende parochiale verenigingen, de kerkraad en de VZW Parochiale Werken.

 

vlnr: pastoor Benny Janssen, Lieve Lambrechts, Marleen Van Vracem, Jos Thonissen, Godelieve Knaepen, Alice Claes.