Parochiale werking

In deze rubrieken vindt u de nodige informatie over de diversie organisaties die zich bezighouden met de parochiale werking, met name:

  • het parochieteam
  • het parochiaal secretariaat
  • de vzw Parochiale Werken
  • de kerkfabriek